DELOVANJE

Ko si v vročih dneh zaželimo malo osvežitve in ohladitve si v avtomobilu vklopimo klimatsko napravo. Ob pritisku na gumb ve vklopi kompresor (1), kateri stiska hladilno sredstvo. Kompresor pa poganja motor vozila. Ob stisakanju ali komprimiranju se poveča tlak in temperatura plina. Nastala toplota se porazgubi v kondenzatorju (3) po zaslugi zraka, ki ga vpihava ventilator (4).

klima-7

Hladilno sredstvo se utekočini, kar imenujemo kondenzacija. Sredstvo v tekočem stanju prehaja skozi dehidracijsko posodo (5), kjer se prefiltrira in izloči vodo. Hladilno sredstvo se nato z vstopom vekspanzijski ventil (7) delno upari. Temu pravimo ekspanzija. Uparjanje se nadaljuje v uparjalniku (8). Temu pa pravimo uparjanje. Kompresor vsesava hladilno sredstvo v plinasrem stanju pod nizkim tlakom na izhodu.

Za zaščiti delov je krogotok opremljen z tipali tlaka (2) in temperature (9).

Za vzdrževanje pa imamo odprtine za polnjenje (6 in 10).